Binnenkort zal de
vernieuwde website
online zijn
Zie ook de website:
kavelruilwerkt.nl
Hou mij op de hoogte
Ga
Postbus 35
1620 AA HOORN
Bezoekadres
Tolweg 13
1681 ND ZWAAGDIJK
Tel. 0228 - 566080
Bezoekadres:
Tolweg 13
1681 ND ZWAAGDIJK
Tel. 0228 - 566080
info@stivas.nl
VERLEGT GRENZEN!
Gebiedsontwikkelaar in het landelijk gebied
Stivas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als dé gebiedsontwikkelaar in het landelijk gebied in brede zin.
De laatste jaren zijn de werkzaamheden uitgebreid door ontwikkelingen in de agrarische sector maar ook door maatschappelijke factoren. De opgave waar de agrarische sector voor staat is groot. Een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige voedselproductie, veilige infrastructuur; thema’s waar de sector dagelijks mee heeft te maken. Om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de diverse regionale en landelijke vraagstukken is een robuuste en slagvaardige organisatie vereist.
Stivas beweegt mee
Breder werkveld
Thema’s waarop Stivas in de toekomst gaat inzetten zijn bijvoorbeeld agrarische structuur in veenweidegebieden, de Kop van Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, glastuinbouw, kortom het landelijk gebied in brede zin.
De nieuwe aanpak sluit goed aan op de bestuurlijke en uitvoeringsagenda’s van stakeholders, provincies, waterschappen en gemeentes, maar ook het Rijk.
De aandacht gaat daarnaast uit naar verduurzaming van de agrarische structuur, een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige voedselproductie, robuuste en veilige (digitale) infrastructuur, helder en schoon water inclusief verzilting, innovatie en creativiteit. De land- en tuinbouw is daarmee een belangrijke motor in het landelijk gebied is en levert een belangrijke bijdrage aan een vitaal landelijk gebied.